jueves, 17 de noviembre de 2016

Asamblea General

Se convoca Asamblea General ordinaria del Club Pirineos del Roncal,  a celebrar en la sede del Club, en Urzainki, el día 4 de diciembre de 2016, a las 16,30 en primera convocatoria y a las 17 en segunda, con el siguiente orden del día:
 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior
  2º Informe de actividades llevadas a cabo durante el año
 3º Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del año
 4º Ruegos y Preguntas

En Urzainki, a 17 de Noviembre de 2016

-----------------------------------------------------------------


Heldu den Abenduaren 4ean ospatuko den Elkartearen Batzar Orokorrean parte hartzeko deialdia luzatzen dizuegu. Elkarteak Urzainkin duen egoitzan izango da, arratsaldeko 4 t´erdietan, lehenengo deialdian, eta 5etan, bigarrenean. Landuko ditugun gaiak hurrengoak izango dira:
1º Aurreko batzarreko aktaren irakurketa eta onarpena, horrela badagokio.
 2º Urtean zehar egindako jardueren txostena.
 3º Urteko kontuen irakurketa eta onarpena, horrela badagokio. 
4º Galde-eskeak.

Urzainkin, 2016ko Azaroaren 17an


No hay comentarios:

Publicar un comentario